POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ
JAKWYGRACZYCIE.COM.PL

Dla Właściciela i Administratora strony internetowej https://jakwygraczycie.com.pl/ ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokładają oni ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie użytkowania strony internetowej.

 1. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach niniejszej strony internetowej.
 2. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, ale również obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 3. Właściciel wraz z Administratorem stosują najnowocześniejsze środki techniczne oraz rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

§1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Jak Wygrać Życie z siedzibą przy: ul. kard. M. Ledóchowskiego 4 w Ostrowie Wielkopolskim, numer KRS: 0001004267, NIP: 6222845310, REGON: 523760312 (zwany dalej: „Administrator”).
 2. Właścicielem strony internetowej jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą przy ul. Kard. M. Ledóchowskiego 2 w Ostrowie Wielkopolskim (zwany dalej: „Właściciel”).

§2
RODZAJ ZBIERANYCH INFORMACJI

Nasza strona może zbierać następujące informacje:

 1. Dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, podawane dobrowolnie przez Użytkownika;
 2. Informacje o urządzeniu, takie jak adres IP, przeglądarka internetowa i typ urządzenia, które Użytkownik używa do uzyskania dostępu do naszej strony;
 3. Informacje o korzystaniu z naszej strony, w tym o czasie spędzonym na stronie i przeglądanych stronach;

§3
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Nasza strona zbiera informacje w celu zapewnienia najlepszej jakości usług dla Użytkowników, w tym:

 1. Poprawa naszej strony i dostosowanie jej do preferencji Użytkowników;
  • Analiza trendów i zachowań Użytkowników, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i zapotrzebowanie;
  • Zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom.

§4
UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Nasza strona nie udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim bez uprzedniej zgody Użytkownika, chyba że jest to wymagane przez prawo lub na podstawie decyzji sądu.

§5
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji przed utratą, uszkodzeniem, nieuprawnionym dostępem i innymi zagrożeniami.

§6
PLIKI COOKIE

Nasza strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość usług dla użytkowników. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może wyłączyć pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże może to wpłynąć na funkcjonalność strony. Więcej na ten temat: https://jakwygraczycie.com.pl/polityka-plikow-cookies-eu/.

§7
LINKI DO INNYCH STRON

Nasza strona zawiera linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych stron.

§8
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przekazania darowizny – patrz Regulamin Darowizn.
 2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

§8
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. W przypadku zmian w polityce prywatności niezwłocznie ukażą się one na niniejszej naszej stronie.

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych na stronie informacji kontaktowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Użytkowników i zapewnić bezpieczeństwo ich danych osobowych.