Zgłoszenia

Wymień po przecinku przyjmowane leki, dawkowanie.
Wysyłając wiadomość zgadzasz się z naszą polityką prywatności.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że: Administratorem danych osobowych (ADO) Odbiorcy jest: Fundacja Jak Wygrać Życie, ul. kard. M. Ledóchowskiego 4, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Informujemy o przysługującym prawie do: dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez adres e-mail kontakt@jakwygraczycie.com.pl. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.